Værstasjoner i Bergen

Om Bergensværet

Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune og Universitetet i Bergen.

Instrumentering

Bergen kommune har en omfattende satsing på realfagsutstyr til skolene gjennom programmet NORM (Nysjerrighet, Opplevelser, Refleksjon og Mestring). I denne utstyrspakken har noen av skolene fått en automatisk værstasjon. Målsetningen er at alle skal ha en værstasjon nær sin skole, og skal kunne forske på sitt eget vær og lokalklima. Stasjonen måler temperatur, nedbør, vind, lufttrykk, luftfuktighet, solstråling og UV-stråling.

Innsamling av data, undervisning og forskning

Data fra stasjonene vil bli samlet og presentert på denne nettsiden. Vanligvis oppdateres siden med nye data hvert 10. minutt. Det er også mulig å søke i historiske data, og gjøre enkle sammenligninger mellom stasjoner. Du finner en egen side om undervisning her.

Geofysisk institutt (UiB) har tatt i bruk data fra stasjonene i noen forskningsprosjekter. Denne typen data gir økt kunnskap om lokale værforhold, og kan benyttes bl.a. til å verifisere modellværvarsler.

Kontaktperson for prosjektet ved UiB er Ole Edvard Grov.